Barbaros Mah. Batı Çevre Yolu (Kayseri Yolu 2. Km) Onikişubat / Kahramanmaraş

İşyeri Açma

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1.         Başvuru formu

2.         Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu

3.         Sorumlu müdür sözleşmesi

4.         Emisyon izni veya analiz raporu

5.         Deşarj izni veya analiz raporu

6.         SGK Tahakkuk fişi ve aylık çalışan listesi

7.         ÇED Raporu

8.         Yapı Kullanma İzin Belgesi

9.         Makine yerleşim planı ve iş akım şeması

10.       Kira sözleşmesi

11.       Kapasite raporu

12.       Sanayi Sicil Belgesi

13.       Vergi Levhası

14.       Oda Sicil Kayıt sureti

15.       İmza Sirküleri

16.       Şirket Ana Sözleşmesi

17.       Ticaret Sicil Gazetesi İlanı

18.       İçme suyu analiz raporu

19.       Ruhsat harcının ödendiğini gösteren banka dekontu